Aanbestedingen

1. aanbesteding
– openbaar
– beperkt
2. offerte
– algemeen
– beperkt
3. onderhandelingsprocedure
– met bekendmaking
– zonder bekendmaking