Visie

De Belgische markt van buitenreclame wordt beheersd door een twee grote multinationals en een kleine groep middelgrote exploitanten, en een aantal relatief kleinere exploitanten (circa 20) die met bestaande en nieuwe producten oplossingen proberen te bieden om adverteerders te trekken.

Deze markt slaagt er de laatste 5 jaar in zich opnieuwtussen de andere media te handhaven, en het is de verwachting dat de bestedingen in Out-of-Home terug gaan stijgen: fragmentatie bij andere mediumtypen en steeds moeilijker te bereiken doelgroepen zorgen ervoor dat media die onontkoombaar zijn een unieke positie innemen.

Buiten het feit dat buitenreclame voor de exploitanten een interessante markt is (geschatte marktomvang € 220 miljoen), is buitenreclame ook een belangrijke inkomstenbron voor de concessiegevers: overheidsinstellingen en vervoersmaatschappijen.

Organisaties zoals gemeenten komen op onregelmatige basis in aanraking met buitenreclame. Een aanbestedingsprocedure kan soms door het gemeentelijke apparaat zelf uitgevoerd worden, echter lang niet alle kansen worden dan benut. Door de verschillende belangen en meerdere prioriteiten
die spelen, kunnen procedures langer duren dan noodzakelijk zijn. Het gebruik maken van kennis over de buitenreclamemarkt leidt tot een andere opzet van de aanbesteding en zal in veel gevallen leiden tot hogere en betrouwbaarder opbrengsten.

Kortom: met een gerichte aanpak van het buitenreclamebeleid zijn gemeenten in staat om meer en sneller geld te verdienen en daarbij de kwaliteit van het (straat)meubilair te verhogen.